Home Tavoletta grafica: serve per l’editing digitale? draw-and-retouch-with-my-wacom-drawing-boardmy-presets-httpsbitly2tyvzrkbehance-httpbehancenetszaboviktorblog-httpsblogszaboviktorcom-support-httpswwwpaypalmeszaboviktor-stockpack-unsplash.jpg

draw-and-retouch-with-my-wacom-drawing-boardmy-presets-httpsbitly2tyvzrkbehance-httpbehancenetszaboviktorblog-httpsblogszaboviktorcom-support-httpswwwpaypalmeszaboviktor-stockpack-unsplash.jpg

Avete davvero bisogno di una tavoletta grafica?

Draw and retouch with my Wacom drawing board

MY PRESETS: https://bit.ly/2TyvzRK
BEHANCE: http://behance.net/szaboviktor
BLOG: https://blog.szaboviktor.com
SUPPORT: https://www.paypal.me/szaboviktor